Använd den medföljande USB-C-kabeln för att ansluta headsetet med din dator, Cisco IP Phone eller Cisco Webex skriv bords enhet.

Ljud genom USB-C-kabeln kommer alltid att ha företräde framför andra anslutna enheter. Koppla bort USB-C-kabeln om du vill byta till en Bluetooth® enhet.

1

Anslut USB-C-kabeln till porten längst ned i vänster öron kopp.

USB-C-kabel som är ansluten till botten av vänster öron kopp.
2

Anslut den andra änden av kabeln till den avsedda enheten.

3

Dra reglaget för ström/Bluetooth uppåt för att slå på headsetet.