Připojte kabel USB-C náhlavní soupravy Cisco 730

Pomocí dodaného kabelu USB-C propojte náhlavní soupravu s notebookem, telefonem Cisco IP nebo stolním zařízením Webex.

 

Zvuk prostřednictvím kabelu USB-C bude mít vždy přednost před ostatními připojenými zařízeními. Pokud chcete přepnout na Bluetooth® zařízení, odpojte kabel USB-C.

1

Zapojte kabel USB-C do portu ve spodní části levého náušníku.

USB-C cable connecting to the bottom of the left ear cup.
2

Druhý konec kabelu připojte k určenému zařízení.

3

Posuňte posuvník napájení/Bluetooth nahoru a zapněte sluchátka s mikrofonem.