Pomocí integrovaného kabelu USB-C spojíte svou náhlavní soupravu s přenosným počítačem, Cisco IP Phoneem nebo Cisco Webex deskovým zařízením.

Zvuk prostřednictvím kabelu USB-C má vždy prioritu před ostatními zařízeními. chcete-li přepnout na zařízení Bluetooth®, odpojte kabel USB-C.

1

Připojte kabel USB-C do portu v dolní části levého kelímku.

Kabel USB-C spojující spodní část levé konvičku.
2

Druhý konec kabelu připojte k zamýšlenému zařízení.

3

Posunutím jezdce Power-Bluetooth nahoru zapněte náhlavní soupravu.