Gebruik de meegeleverde USB-C-kabel om uw headset aan te sluiten met uw laptop, Cisco IP Phone of Cisco Webex Desk apparaat.

Audio via de USB-C-kabel heeft altijd voor rang op andere aangesloten apparaten. Verbreek de USB-C-kabel als u wilt overschakelen naar een Bluetooth® apparaat.

1

Sluit de USB-C-kabel aan op de poort onder aan de linkerinspringpositie-kopje.

USB-C-kabel die onder aan de linker kopje wordt aangesloten.
2

Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op het gewenste apparaat.

3

Schuif de schuif regelaar Power/Bluetooth omhoog om de headset in te scha kelen.