Преглед на активни или неактивни потребители

Можете да видите списък с активни или неактивни потребители в уебекс администрацията на сайта.

1

Влезте в уебекс администриране на сайта и отидете на Управление на потребителя > Редактиране на потребител.

2

Кликнете върху падащия списък до Показване и изберете Само активни потребители или Само за неактивни потребители.

Експортиране на активни или неактивни потребители в CSV файл

Можете да експортирате списък с активни или неактивни потребители, за да управлявате профилите им.

1

Влезте в Уебекс администриране на сайта и отидете на Управление на потребители > Импортиране/експортиране на потребители.

2

Щракнете върху Експортиране само на активни потребители или Експортиране само нанеактивни потребители.

3

Щракнете върху OK.