Prikazivanje aktivnih ili neaktivnih korisnika

Listu aktivnih ili neaktivnih korisnika možete da vidite u administraciji Webex lokacije.

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na lokaciju "Upravljanje > Uređivanje korisnika" .

2

Kliknite na padajuću listu pored stavke Prikaži i izaberite stavku Samo aktivni korisnici ili Samoneaktivni korisnici.

Izvoz aktivnih ili neaktivnih korisnika u CSV datoteku

Možete da izvezete listu aktivnih ili neaktivnih korisnika za upravljanje njihovim nalozima.

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "Upravljanje > uvoz/izvoz korisnika" .

2

Kliknite na dugme Izvezi samo aktivne korisnike ili izvezi samo neaktivne korisnike.

3

Kliknite na dugme U redu.