Visa aktiva eller inaktiva användare

Du kan se en lista över aktiva eller inaktiva användare i Webex-webbplatsadministration.

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Användarhantering > Redigeraanvändare.

2

Klicka på sidan listruta visa och välj endast aktiva användare eller Endastinaktivaanvändare.

Exportera aktiva eller inaktiva användare till en CSV-fil

Du kan exportera en lista med aktiva eller inaktiva användare för att hantera deras konton.

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Användarhantering för > importera/exporteraanvändare.

2

Klicka på Exportera endast aktiva användare eller Exportera endastinaktivaanvändare.

3

Klicka på Okej.