Vis aktive eller inaktive brukere

Du kan se en liste over aktive eller inaktive brukere i Administrasjon av Webex-område.

1

Logg på Administrasjon av Webex-område, og gå til Brukerbehandling > Rediger bruker.

2

Klikk rullegardinlisten ved siden av Vis , og velg Bare aktive brukere eller Bareinaktive brukere.

Eksportere aktive eller inaktive brukere til en CSV-fil

Du kan eksportere en liste over aktive eller inaktive brukere for å administrere kontoene deres.

1

Logg på Administrasjon av Webex-område, og gå til Brukerbehandling > Importer/eksporter brukere.

2

Klikk Eksporter bare aktive brukere eller Eksporter bareinaktive brukere.

3

Klikk OK.