הצגת משתמשים פעילים או לא פעילים

באפשרותך לראות רשימה של משתמשים פעילים או לא פעילים בניהול אתר Webex.

1

היכנס אל ניהול אתר Webex ועבור אל ניהול משתמשים > ערוך משתמש.

2

לחץ על הרשימה הנפתחת לצד הצג ובחר משתמשים פעילים בלבד או משתמשים לא פעילים בלבד.

ייצוא משתמשים פעילים או לא פעילים לקובץ CSV

באפשרותך לייצא רשימה של משתמשים פעילים או לא פעילים כדי לנהל את החשבונות שלהם.

1

היכנס אל ניהול אתר Webex ועבור אל ניהול משתמשים > ייבוא/ייצוא של משתמשים.

2

לחץ על ייצוא משתמשים פעילים בלבד או על ייצוא משתמשים לא פעילים בלבד.

3

לחץ על אישור.