Zobrazit aktivní nebo neaktivní uživatele

Seznam aktivních nebo neaktivních uživatelů můžete zobrazit ve správě webu Webex.

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na stránku Správa uživatelů > upravit uživatele .

2

Klikněte na rozevírací seznam vedle zobrazit a vyberte Pouze aktivní uživatelé nebo Pouzeneaktivní uživatelé.

Export aktivních nebo neaktivních uživatelů do souboru CSV

Chcete-li spravovat své účty, můžete exportovat seznam aktivních nebo neaktivních uživatelů.

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na stránku Správa uživatelů > importu a exportu uživatelů.

2

Klepněte na tlačítko Exportovat pouze aktivní uživatele nebo Exportovat pouze neaktivní uživatele.

3

Klikněte na tlačítko OK.