Wyświetlanie aktywnych lub nieaktywnych użytkowników

Możesz zobaczyć listę aktywnych lub nieaktywnych użytkowników w Webex Site Administration.

1

Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do User Management > Edit User .

2

Kliknij listę rozwijaną obok pozycji Pokaż i wybierz opcję Tylkoaktywni użytkownicy lub Tylko nieaktywni użytkownicy.

Eksportowanie aktywnych lub nieaktywnych użytkowników do pliku CSV

Możesz wyeksportować listę aktywnych lub nieaktywnych użytkowników, aby zarządzać ich kontami.

1

Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do Zarządzanie użytkownikami > Import/Export Users.

2

Kliknij opcję Eksportuj tylko aktywnych użytkowników lub Eksportuj tylko nieaktywnychużytkowników.

3

Kliknij przycisk OK.