Zobraziť aktívnych alebo neaktívnych používateľov

Zoznam aktívnych alebo neaktívnych používateľov si môžete pozrieť v správe Webex Site.

1

Prihláste sa do Webex Site Administration a prejdite na správa užívateľov > Upraviť používateľa.

2

Kliknite na rozbaľovací zoznam vedľa Šou a vyberte Iba aktívni používatelia alebo Iba neaktívni používatelia.

Exportujte aktívnych alebo neaktívnych používateľov do súboru CSV

Môžete exportovať zoznam aktívnych alebo neaktívnych používateľov a spravovať ich účty.

1

Prihláste sa do Webex Site Administration a prejdite na správa užívateľov > Importovať/Exportovať používateľov.

2

Kliknite Exportovať iba aktívnych používateľov alebo Exportovať iba neaktívnych používateľov.

3

Kliknite OK.