Можете да добавяте хора към текущо повикване, среща Webex или среща в персонална стая, като докоснете бутона Добавяне. Можете да добавяте само потребители или устройства, регистрирани в Webex, не е възможно да добавите SIP или PSTN участници.

1

Когато сте в повикване или среща, докоснете някъде на екрана. Когато бутоните се появят, докоснете Още (...) и след това Добавете.

2

Изберете контакт и докоснете Добавяне.

Можете да отмените поканата, като докоснете списъка с участници в десния ъгъл и изберете Отказ на покана. След като участникът се присъедини към повикването или срещата, вече не можете да отмените поканата.

3

На устройства с личен режим потребителят получава известие one Button To Push (OBTP) Join на устройството си и след това може да се присъедини към събранието или да се обади по всяко време. На споделени устройства се появява входящо повикване и трябва да се отговори. Диалогът за повиквания показва кой е поканил устройството и участниците в тази среща или повикване.

1

Когато сте в обаждане или събрание, докоснете иконата Добавяне.

2

Изберете контакт и докоснете Добавяне .


Можете да отмените поканата незабавно, като докоснете отказ. Друга възможност е да докоснете списъка с участници в десния ъгъл и да изберете отмяна на поканата. След като участникът се присъедини към повикването или срещата, вече не можете да отмените поканата.3

На устройства с личен режим потребителят получава известие one известие за присъединяване с натискане на един бутон (OBTP) и след това може да се присъедини към повикването или срещата по всяко време. На споделени устройства се появява входящо повикване и трябва да се отговори. Диалогът за повиквания показва кой е поканил устройството и участниците в тази среща или повикване.

1

Когато сте в повикване или среща, докоснете някъде на екрана. Когато бутоните се появят, докоснете Още и след това Добавяне.

2

Изберете контакт и докоснете Добавяне .


Можете да отмените поканата, като докоснете списъка с участници в десния ъгъл и изберете Отказ на покана. След като участникът се присъедини към повикването или срещата, вече не можете да отмените поканата.

3

На устройства в личен режим потребителят получава известие за присъединяване с натискане на един бутон (OBTP) на устройството си и след това може да се присъедини към повикването или срещата по всяко време. На споделени устройства се появява входящо повикване и трябва да се отговори. Диалогът за повиквания показва кой е поканил устройството и участниците в тази среща или повикване.

1

Когато сте в обаждане или събрание, навигирайте до иконата Добавяне и натиснете OK .


2

Изберете контакт и изберете Добавяне .


3

На устройства с личен режим потребителят получава известие one известие за присъединяване с натискане на един бутон (OBTP) и след това може да се присъедини към повикването или срещата по всяко време. На споделени устройства се появява входящо повикване и трябва да се отговори. Диалогът за повиквания показва кой е поканил устройството и участниците в тази среща или повикване.