Можете да добавите някого към текущо обаждане, среща в Webex или среща в лична стая, като докоснете бутона Добавяне. Можете да добавяте само потребители или устройства, регистрирани в Webex, не е възможно да добавяте SIP или PSTN участници.

1

Когато провеждате разговор или среща, докоснете произволно място на екрана. Когато се появят бутоните, докоснете Още (…) и след това Добавяне.

2

Изберете контакт и докоснете Добавяне.

Можете да отмените поканата, като докоснете списъка с участници в десния ъгъл и изберете отмяна на поканата. След като участникът се присъедини към разговора или срещата, вече не можете да отмените поканата.

3

На устройства с личен режим потребителят получава известие за присъединяване с един бутон за натискане (OBTP) на своето устройство и след това може да се присъедини към срещата или разговора по всяко време. На споделени устройства се появява входящо повикване и трябва да се отговори. Диалоговият прозорец за повикване показва кой е поканил устройството и участниците в тази среща или разговор.

1

Когато провеждате разговор или среща, докоснете иконата Добавяне.

2

Изберете контакт и докоснете Добавяне.


Можете незабавно да отмените поканата, като докоснете отказ. Като алтернатива можете да докоснете списъка с участници в десния ъгъл и да изберете отмяна на поканата. След като участникът се присъедини към разговора или срещата, вече не можете да отмените поканата.3

На устройства с личен режим потребителят получава известие за присъединяване с един бутон за натискане (OBTP) на своето устройство и след това може да се присъедини към разговора или срещата по всяко време. На споделени устройства се появява входящо повикване и трябва да се отговори. Диалоговият прозорец за повикване показва кой е поканил устройството и участниците в тази среща или разговор.

1

Когато провеждате разговор или среща, докоснете произволно място на екрана. Когато се появят бутоните, докоснете Още и след това Добавяне.

2

Изберете контакт и докоснете Добавяне.


Можете да отмените поканата, като докоснете списъка с участници в десния ъгъл и изберете отмяна на поканата. След като участникът се присъедини към разговора или срещата, вече не можете да отмените поканата.

3

На устройства с личен режим потребителят получава известие за присъединяване с един бутон за натискане (OBTP) на своето устройство и след това може да се присъедини към срещата или разговора по всяко време. На споделени устройства се появява входящо повикване и трябва да се отговори. Диалоговият прозорец за повикване показва кой е поканил устройството и участниците в тази среща или разговор.

1

Когато провеждате разговор или среща, отидете до иконата Добавяне и натиснете OK.


2

Изберете контакт и изберете Добавяне.


3

На устройства с личен режим потребителят получава известие за присъединяване с един бутон за натискане (OBTP) на своето устройство и след това може да се присъедини към разговора или срещата по всяко време. На споделени устройства се появява входящо повикване и трябва да се отговори. Диалоговият прозорец за повикване показва кой е поканил устройството и участниците в тази среща или разговор.