Możesz dodać kogoś do trwającej rozmowy, spotkania Webex lub spotkania w pokoju osobistym, dotykając przycisku Dodaj. Możesz dodawać tylko użytkowników lub urządzenia zarejestrowane w Webex, nie jest możliwe dodawanie uczestników SIP lub PSTN.

1

W trakcie rozmowy lub spotkania dotknij dowolnego miejsca na ekranie. Gdy pojawią się przyciski, dotknij opcji Więcej (...), a następnie Dodaj.

2

Wybierz kontakt i dotknij opcji Dodaj.

Możesz anulować zaproszenie, dotykając listy uczestników w prawym rogu i wybierając opcję Anuluj zaproszenie. Gdy uczestnik dołączy do rozmowy lub spotkania, nie możesz już anulować zaproszenia.

3

Na urządzeniach w trybie osobistym użytkownik otrzymuje powiadomienie o dołączeniu za pomocą jednego przycisku (OBTP) na swoim urządzeniu, a następnie może dołączyć do spotkania lub połączenia w dowolnym momencie. Na urządzeniach współdzielonych pojawia się połączenie przychodzące, które należy odebrać. Okno dialogowe połączenia pokazuje, kto zaprosił urządzenie, oraz uczestników spotkania lub połączenia.

1

W trakcie rozmowy lub spotkania dotknij ikony Dodaj.

2

Wybierz kontakt i dotknij opcji Dodaj.


Możesz natychmiast anulować zaproszenie, dotykając anuluj. Możesz też dotknąć listy uczestników w prawym rogu i wybrać anuluj zaproszenie. Gdy uczestnik dołączy do rozmowy lub spotkania, nie możesz już anulować zaproszenia.3

Na urządzeniach w trybie osobistym użytkownik otrzymuje powiadomienie o dołączeniu za pomocą jednego przycisku (OBTP) na swoim urządzeniu, a następnie może dołączyć do rozmowy lub spotkania w dowolnym momencie. Na urządzeniach współdzielonych pojawia się połączenie przychodzące, które należy odebrać. Okno dialogowe połączenia pokazuje, kto zaprosił urządzenie, oraz uczestników spotkania lub połączenia.

1

W trakcie rozmowy lub spotkania dotknij dowolnego miejsca na ekranie. Gdy pojawią się przyciski, dotknij opcji Więcej, a następnie Dodaj.

2

Wybierz kontakt i dotknij opcji Dodaj.


Możesz anulować zaproszenie, dotykając listy uczestników w prawym rogu i wybierając opcję Anuluj zaproszenie. Gdy uczestnik dołączy do rozmowy lub spotkania, nie możesz już anulować zaproszenia.

3

Na urządzeniach w trybie osobistym użytkownik otrzymuje powiadomienie o dołączeniu za pomocą jednego przycisku (OBTP) na swoim urządzeniu, a następnie może dołączyć do spotkania lub połączenia w dowolnym momencie. Na urządzeniach współdzielonych pojawia się połączenie przychodzące, które należy odebrać. Okno dialogowe połączenia pokazuje, kto zaprosił urządzenie, oraz uczestników spotkania lub połączenia.

1

W trakcie rozmowy lub spotkania przejdź do ikony Dodaj i naciśnij OK.


2

Wybierz kontakt i wybierz Dodaj.


3

Na urządzeniach w trybie osobistym użytkownik otrzymuje powiadomienie o dołączeniu za pomocą jednego przycisku (OBTP) na swoim urządzeniu, a następnie może dołączyć do rozmowy lub spotkania w dowolnym momencie. Na urządzeniach współdzielonych pojawia się połączenie przychodzące, które należy odebrać. Okno dialogowe połączenia pokazuje, kto zaprosił urządzenie, oraz uczestników spotkania lub połączenia.