Klepnutím na tlačítko Přidat můžete někoho přidat do probíhajícího hovoru, schůzky Webex nebo schůzky v osobní místnosti. Můžete přidávat pouze uživatele nebo zařízení registrovaná ve službě Webex, není možné přidávat účastníky SIP nebo PSTN.

1

Během hovoru nebo schůzky klepněte kamkoliv na obrazovce. Jakmile se tlačítka zobrazí, klepněte na tlačítko Další (...) a pak přidejte.

2

Vyberte kontakt a klepněte na možnost Přidat.

Pozvánku můžete zrušit klepnutím na seznam účastníků v pravém rohu a výběrem možnosti Zrušit pozvánku. Jakmile se účastník připojí k hovoru nebo schůzce, nelze již pozvání zrušit.

3

Na zařízeních v osobním režimu obdrží uživatel jedno tlačítko, které vám zavolá (OBTP) oznámení na svém zařízení a může se kdykoli připojit ke schůzce nebo hovoru. Na sdílených zařízeních se objeví příchozí hovor, který je třeba přijmout. V dialogovém okně hovoru se zobrazí, kdo zařízení pozval, a účastníci dané schůzky nebo hovoru.

1

Když se účastníte hovoru nebo schůzky, klepněte na ikonu Přidat.

2

Zvolte kontakt a klepněte na tlačítko Přidat .


Pozvánku můžete okamžitě zrušit klepnutím na možnost Zrušit. Případně můžete klepnout na seznam účastníků v pravém rohu a vybrat možnost Zrušit pozvání. Jakmile se účastník připojí k hovoru nebo schůzce, nelze již pozvání zrušit.3

Na zařízeních v osobním režimu obdrží uživatel na svém zařízení oznámení o připojení jedním tlačítkem (OBTP) a může se kdykoli připojit k hovoru nebo schůzce. Na sdílených zařízeních se objeví příchozí hovor, který je třeba přijmout. V dialogovém okně hovoru se zobrazí, kdo zařízení pozval, a účastníci dané schůzky nebo hovoru.

1

Během hovoru nebo schůzky klepněte kamkoliv na obrazovce. Jakmile se zobrazí tlačítka, klepněte na tlačítko Vícea pak na Přidat.

2

Zvolte kontakt a klepněte na tlačítko Přidat .


Pozvánku můžete zrušit klepnutím na seznam účastníků v pravém rohu a výběrem možnosti Zrušit pozvánku. Jakmile se účastník připojí k hovoru nebo schůzce, nelze již pozvání zrušit.

3

Na zařízeních v osobním režimu obdrží uživatel na svém zařízení oznámení o připojení jedním tlačítkem (OBTP) a může se kdykoli připojit k hovoru nebo schůzce. Na sdílených zařízeních se objeví příchozí hovor, který je třeba přijmout. V dialogovém okně hovoru se zobrazí, kdo zařízení pozval, a účastníci dané schůzky nebo hovoru.

1

Když se účastníte hovoru nebo schůzky, přejděte na ikonu Přidat a stiskněte tlačítko OK .


2

Zvolte kontakt a pak klepněte na tlačítko Přidat .


3

Na zařízeních v osobním režimu obdrží uživatel na svém zařízení oznámení o připojení jedním tlačítkem (OBTP) a může se kdykoli připojit k hovoru nebo schůzce. Na sdílených zařízeních se objeví příchozí hovor, který je třeba přijmout. V dialogovém okně hovoru se zobrazí, kdo zařízení pozval, a účastníci dané schůzky nebo hovoru.