Klepnutím na tlačítko Přidat můžeš někoho přidat k probíhajícímu hovoru, schůzce Webex nebo schůzce v osobním pokoji. Můžete přidat pouze uživatele nebo zařízení registrovaná na Webex, není možné přidat účastníky SIP nebo PSTN.

1

Když máte hovor nebo schůzku, klepněte kdekoli na obrazovce. Po zobrazení tlačítek klepněte na Více (…) a potom na Přidat.

2

Vyberte kontakt a klepněte na Přidat.

Pozvánku můžete zrušit klepnutím na seznam účastníků v pravém rohu a výběrem možnosti Zrušit pozvánku. Jakmile se účastník připojí k hovoru nebo schůzce, pozvánku již nemůžete zrušit.

3

Na osobních zařízeních v režimu obdrží uživatel oznámení o připojení jednoho tlačítka k systému OBTP (One Button To Push) na svém zařízení a poté se může kdykoli připojit ke schůzce nebo zavolat. Na sdílených zařízeních se zobrazí příchozí hovor, na který je třeba odpovědět. Dialogové okno hovoru zobrazuje, kdo pozval zařízení a účastníky této schůzky nebo hovoru.

1

Když máte hovor nebo schůzku, klepněte na ikonu Přidat.

2

Vyberte kontakt a klepněte na Přidat.


Pozvánku můžeš okamžitě zrušit klepnutím na Zrušit. Případně můžete klepnout na seznam účastníků v pravém rohu a vybrat možnost Zrušit pozvání. Jakmile se účastník připojí k hovoru nebo schůzce, pozvánku již nemůžete zrušit.3

Na osobních zařízeních režimu obdrží uživatel oznámení o připojení jednoho tlačítka ke stisknutí (OBTP) na svém zařízení a poté se může kdykoli připojit k hovoru nebo schůzce. Na sdílených zařízeních se zobrazí příchozí hovor, na který je třeba odpovědět. Dialogové okno hovoru zobrazuje, kdo pozval zařízení a účastníky této schůzky nebo hovoru.

1

Když máte hovor nebo schůzku, klepněte kdekoli na obrazovce. Po zobrazení tlačítek klepněte na Další a potom na Přidat.

2

Vyberte kontakt a klepněte na Přidat.


Pozvánku můžete zrušit klepnutím na seznam účastníků v pravém rohu a výběrem možnosti Zrušit pozvánku. Jakmile se účastník připojí k hovoru nebo schůzce, pozvánku již nemůžete zrušit.

3

Na osobních zařízeních v režimu obdrží uživatel oznámení o připojení jednoho tlačítka ke stisknutí (OBTP) na svém zařízení a poté se může kdykoli připojit ke schůzce nebo zavolat. Na sdílených zařízeních se zobrazí příchozí hovor, na který je třeba odpovědět. Dialogové okno hovoru zobrazuje, kdo pozval zařízení a účastníky této schůzky nebo hovoru.

1

Během hovoru nebo schůzky přejděte na ikonu Přidat a stiskněte tlačítko OK.


2

Vyberte kontakt a vyberte Přidat.


3

Na osobních zařízeních režimu obdrží uživatel oznámení o připojení jednoho tlačítka ke stisknutí (OBTP) na svém zařízení a poté se může kdykoli připojit k hovoru nebo schůzce. Na sdílených zařízeních se zobrazí příchozí hovor, na který je třeba odpovědět. Dialogové okno hovoru zobrazuje, kdo pozval zařízení a účastníky této schůzky nebo hovoru.