Разпознаването на жестове не е достъпно в събранията, започнати от Webex пространство. Реакциите се виждат на Webex приложения и на устройства, които поддържат тази функция. Можете също да видите дали някой е реагирал на Webex приложения.


Разпознаването на жестове е изключено по подразбиране. Можете да го включите по време на събрание, като докоснете бутона "Реагирай" в контролата за обаждания и превключвате върху Разпознаване на жестове .

1

В събрание вдигнете ръка, пляснете или дайте палци нагоре или надолу пред устройството си Desk. На екрана се появява таймер за потвърждение. Задръжте реакцията си, докато таймерът завърши. Ако спрете жеста си, преди таймерът да е завършен, не се задейства действие.

Участниците в срещата виждат ръкопляскане с ръка, палци нагоре или надолу на екрана, но не виждат името на лицето, което е реагирало.

Участниците в срещата виждат известие на екрана, че някой е вдигнал ръка. Уведомлението с пълно име се показва за първата вдигната ръка.Иконата "Вдигане на ръка" показва колко са вдигнали ръцете си.

2

За да спуснете ръката си, докоснете бутона React отново и изберете Спуснете ръката си.