Rozpoznawanie gestów nie jest dostępne w przypadku spotkań rozpoczętych z Webex obszaru Reakcje są widoczne na Webex aplikacjach i na urządzeniach obsługujących tę funkcję. Można również sprawdzić, czy ktoś przekazał na Webex aplikacje.


Rozpoznawanie gestów jest domyślnie wyłączone. Można ją włączyć podczas spotkania, naciskając przycisk przereagowania w oknie sterowanie połączeniami i wybierając polecenie Włącz rozpoznawanie gestów

1

Na spotkaniu podnieść dłoń, CLAP lub dać je w górę lub w dół przed urządzeniem biurkowym. Na ekranie pojawi się zegar potwierdzenia. Odczekaj na zakończenie działania czasomierza. Jeśli wyłączysz gest przed zakończeniem, nie zostanie wyzwolone żadne działanie

Uczestnicy spotkania widzą dłonie clapowe, kciuki w górę lub w dół na ekranie, ale nie widzą nazwiska osoby, która ją pokazała

Uczestnicy spotkania widzą na ekranie powiadomienie, że ktoś podniósł rękę. Powiadomienie z pełnym imieniem i nazwiskiem pojawia się przy pierwszym podniesionym rozdaniu.Ikona podniesionej ręki Wskazuje, ile z nich zostało poddanych dłoniom.

2

Aby zmniejszyć ustawienia, dotknij ponownie przycisku przereagowania i wybierz opcję Obniż swoje dłonie