Bevegelses gjenkjenning er ikke tilgjengelig i møter som startes fra et Webex område. Reactions er synlige på Webex-appene og på enheter som støtter denne funksjonen. Du kan også se om noen har blitt med på Webex-appene.


Bevegelses gjenkjenning er av som standard. Du kan slå den på under et møte ved å trykke på "reagere "-knappen i anrops kontrollen og slå på gjenkjennings bevegelser .

1

I et møte kan du heve hånden, clapen eller gi en tommel finger opp eller ned foran borden heten. En bekreftelses tid vises på skjermen. Hold Reaction til tids måleren er fullført. Hvis du stopper bevegelsen før tid takeren er fullført, blir det ikke utløst en handling.

Møte deltakerne ser en hånd-Clap, tommel opp eller ned på skjermen, men ser ikke navnet på personen som har tatt.

Møte deltakerne ser et varsel på skjermen om at noen har hevet hånden. Varselet med et fullt navn vises for den første hevede hånden.Heve hånds ikonet Viser hvor mange som har fremhevet hendene.

2

Hvis du vil redusere hånden, trykker du på "reagere"- knappen igjen og velger en lavere hånd .