Gestigenkänning är inte tillgängligt i möten som startas från ett Webex-utrymme. Reaktioner syns i Webex-appar och på enheter med stöd för den här funktionen. Du kan även se om någon annan har reagerat i Webex-appar.


Gestigenkänning är inaktivt som standard. Du kan slå på den under ett möte genom att trycka på knappen svara i samtals kontrollen och aktivera gester med igenkännings funktionen .

1

I ett möte ska du höja din hand, CLAP eller lägga till ett tumme uppåt eller nedåt framför Skriv bords enheten. Du ser en nedräkning för bekräftelse på skärmen. Håll reaktionen tills nedräkningen är färdig. Om du avslutar gesten innan nedräkningen har slutförts utlöses ingen åtgärd.

Mötes deltagarna ser en hand CLAP, tummen upp eller ned på skärmen, men ser inte namnet på den person som har reagerar.

Mötesdeltagarna ser en avisering på skärmen om att någon har räckt upp handen. För den som först räcker upp handen visas aviseringen med deltagarens fullständiga namn.Ikonen Höj hand Visar hur många som har höjt händerna.

2

Om du vill sänka din hand trycker du på knappen svara igen och väljer sänka din hand .