Prepoznavanje pokreta nije dostupno u sastancima započetim iz Webex prostora. Reakcije su vidljive na Webex aplikacija i na uređajima koji podržavaju ovu funkciju. Takođe možete da vidite da li je neko reagovao na Webex aplikacije.


Prepoznavanje pokreta je podrazumevano isključeno. Možete da ga uključite tokom sastanka tako što ćete dodirnuti dugme React u kontroli poziva i uključiti opciju "Prepoznaj pokrete".

1

Na sastanku podignite ruku, tapšite ili dajte palčeve gore ili dole ispred uređaja za Radni sto. Tajmer potvrde se pojavljuje na ekranu. Zadržite reakciju dok se tajmer ne završi. Ako zaustavite pokret pre nego što se tajmer dovrši, radnja neće biti aktivirana.

Učesnici sastanka vide tapšanje rukom, palčeve gore ili dole na ekranu, ali ne vide ime osobe koja je reagovala.

Učesnici sastanka vide obaveštenje na ekranu da je neko digao ruku na sebe. Obaveštenje sa punim imenom se prikazuje za prvu podignutu ruku.Ikona "Raise Hand " Pokazuje koliko ih je podiglo ruke.

2

Da biste spustili ruku, ponovo dodirnite dugme React i izaberite stavku Spusti ruku .