Gebaarherkenning is niet beschikbaar in vergaderingen die vanuit een Webex-ruimte zijn gestart. Reacties zijn zichtbaar op de Webex-apps en op apparaten die deze functie ondersteunen. U kunt ook zien of iemand op de Webex-apps heeft gereageerd.


Gebaarherkenning is standaard uitgeschakeld. U kunt deze functie tijdens een vergadering inschakelen door op de knop reageren te tikken in de gespreks besturing en door te scha kelen tussen penbewegingen herkennen .

1

In een vergadering kunt u uw hand verhogen, Clap of een duim omhoog of omlaag geven voor uw bureau apparaat. Er verschijnt een bevestigingstimer op het scherm. Houd uw reactie aan totdat de timer is afgelopen. Als u uw gebaar stopt voordat de timer is afgelopen, wordt er geen actie gestart.

De deel nemers aan de vergadering zien een handje Clap, duim omhoog of omlaag op het scherm, maar de naam van de persoon die heeft gereageerd, wordt niet weer gegeven.

De deelnemers aan de vergadering zien een melding op het scherm dat iemand zijn hand heeft opgestoken. De melding met een volledige naam wordt weer gegeven voor de eerste opgestoken hand.Het pictogram met de hand Hier wordt weer gegeven hoeveel mensen hun handen hebben opgetrokken.

2

Als u de hand wilt verlagen, tikt u nogmaals op de knop reageren en selecteert u lager in de hand .