U schůzek zahájených z Webex prostoru není rozpoznávání gest k dispozici. Reakce jsou viditelné na Webex aplikacích a zařízeních, které tuto funkci podporují. Můžete také vidět, zda někdo na Webex aplikacích reagoval.


Rozpoznávání gest je ve výchozím nastavení vypnuto. Můžete jej zapnout během schůzky tak, že klepnete na tlačítko reakce v ovládacím prvku hovoru a zapnete gesta rozpoznávání .

1

V průběhu schůzky zvýšíte vaši ruku, CLAP nebo předáte palec nahoru nebo dolů před stolním zařízením. Na obrazovce se zobrazí potvrzovací časovač. Dokud se časovač nedokončí, podržte svou reakci. Pokud ukončíte funkci gesta před dokončením časovače, žádná akce se nespustí.

Účastníci schůzky vidí ruku CLAP, na obrazovce nahoru nebo dolů, ale nevidí jméno osoby, která reagovala.

Účastníci schůzky vidí na obrazovce oznámení, že někdo zvedl ruku. Oznámení s celým jménem se zobrazí u první zvednuté ruky.Ikona zvednutí ruky Zobrazuje počet získaných rukou.

2

Chcete-li snížit ruku, klepněte znovu na tlačítko reakce a vyberte menší ruku .