Rozpoznávání gest není k dispozici na schůzkách zahájených z prostoru Webex. Reakce jsou viditelné v aplikacích Webex a na zařízeních, která tuto funkci podporují. Můžete také zjistit, zda někdo reagoval na aplikace Webex.


Rozpoznávání gest je ve výchozím nastavení vypnuto. Během schůzky ji můžete zapnout klepnutím na tlačítko React (Reakce) v ovládacím prvku hovoru a zapnutím funkce Rozpoznat gesta.

1

Při schůzce zvedněte ruku, zatleskejte nebo palec nahoru nebo dolů před vaším psacím stolem. Na obrazovce se zobrazí časovač potvrzení. Podržte svou reakci, dokud nebude časovač dokončen. Pokud gesto zastavíte před dokončením časovače, není spuštěna žádná akce.

Účastníci setkání vidí na obrazovce tlesknutí ruky, palec nahoru nebo dolů a jméno osoby, která reagovala.

Účastníci schůzky uvidí na obrazovce oznámení, že někdo zvedl ruku. U první zvednuté ruky se objeví oznámení s celým jménem.Ikona Zvednout ruku ukazuje, kolik lidí zvedlo ruce.

2

Chcete-li spustit ruku, klepněte na tlačítko React (Reakce) a vyberte možnost Spustit ruku.