Показателите за активност са активирани по подразбиране. Можете да ги конфигурирате от локалния уеб интерфейс на устройството. Прочетете статията "Конфигурации на устройства" за повече информация как да получите достъп до нея.

Когато уеб интерфейсът на устройството е отворен, навигирайте до раздела Настройка , изберете Настройки , и изберете следната конфигурация:

  • Конфигурация > UserInterface Бяла дъска > дейностИнициатори : включено или изключено.