Indikátory aktivity sú predvolene povolené. Môžete ich nakonfigurovať z lokálneho webového rozhrania zariadenia. Čítať Konfigurácie zariadení článok, kde nájdete viac informácií o tom, ako sa k nemu dostať.

Po otvorení webového rozhrania zariadenia prejdite na Nastaviť kartu, vyberte nastavenie a vyberte nasledujúcu konfiguráciu:

  • Konfigurácia > Používateľské rozhranie Biela tabuľa > Indikátory aktivity : zapnuté alebo vypnuté.