Activiteitsindicatoren zijn standaard ingeschakeld. U kunt deze via de lokale webinterface van het apparaat configureren. Raadpleeg het artikel voor Device-configuraties voor meer informatie over toegang tot het apparaat.

Wanneer de webinterface van het apparaat wordt geopend, navigeert u naar het tabblad Setup , selecteert u instellingen en kiest u de volgende configuratie:

  • Configuratie > UserInterface White Board > ActivityIndicators: in-of uitschakelen.