Ukazatele aktivit jsou ve výchozím nastavení povoleny. Můžete je konfigurovat v místním webovém rozhraní zařízení. Přečtěte si článek konfigurace zařízení pro další informace o přístupu k tomuto článku.

Když je otevřeno webové rozhraní zařízení, přejděte na kartu nastavení , vyberte nastavení a vyberte následující konfiguraci:

  • Konfigurace > UserInterface > tabule: Zapnuto nebo vypnuto.