Indikátory aktivity jsou ve výchozím nastavení povoleny. Můžete je konfigurovat z místního webového rozhraní zařízení. Přečtěte si článek Konfigurace zařízení, kde najdete další informace o tom, jak k němu získat přístup.

Po otevření webového rozhraní zařízení přejděte na kartu Nastavení , vyberte Nastavení a zvolte následující konfiguraci:

  • Konfigurační > UserInterface Whiteboard > ActivityIndicators : zapnuto nebo vypnuto.