Ukazatele aktivit jsou ve výchozím nastavení povoleny. Můžete je konfigurovat v místním webovém rozhraní zařízení. Další informace, jak k rozhraní získat přístup, najdete v článku Konfigurace zařízení.

Když je otevřeno webové rozhraní zařízení, přejděte na kartu nastavení , vyberte nastavení a vyberte následující konfiguraci:

  • > Konfigurace > UserInterface tabule : zapnuto nebo vypnuto.