Ukazatele aktivit jsou ve výchozím nastavení povoleny. Můžete je konfigurovat v místním webovém rozhraní zařízení. Další informace, jak k rozhraní získat přístup, najdete v článku Konfigurace zařízení.

Po otevření webového rozhraní zařízení přejděte na kartu Nastavení , vyberte Nastavení a zvolte následující konfiguraci:

  • Konfigurace > Uživatelské rozhraní Tabule > Indikátory aktivity: zapnuto nebo vypnuto.