Aktivitets indikatorer aktiveres som standard. Du kan konfigurere dem fra det lokale web grensesnittet til enheten. Les artikkelen Enhetskonfigurasjoner for mer informasjon om hvordan du får tilgang til den.

Når web grensesnittet til enheten åpnes, navigerer du til fanen oppsett , velger innstillinger og velger følgende konfigurasjon:

  • Konfigurasjons > UserInterface -tavle > ActivityIndicators : på eller av.