Indikatori aktivnosti su podrazumevano omogućeni. Možete ih konfigurisati sa lokalnog Veb interfejsa uređaja. Pročitajte članak Konfiguracije uređaja za više informacija o tome kako da mu pristupite.

Kada se web interfejs uređaja otvori, dođite do kartice "Podešavanje", izaberite stavku Postavke i odaberite sledeću konfiguraciju:

  • Konfiguracija > UserInterface Whiteboard > ActivityIndicators : on or off.