Aktivitetsindikatorer är aktiverade som standard. Du kan konfigurera dem via enhetens lokala webbgränssnitt. Läs artikeln Enhetskonfigurationer för mer information om hur du kommer åt den.

När enhetens webbgränssnitt har öppnats navigerar du till fliken Inställningar , väljer Inställningar och väljer följande konfiguration:

  • Konfiguration > Användargränssnitt whiteboardtavla > ActivityIndicators : på eller av.