Aktivitetsindikatorer är aktiverade som standard. Du kan konfigurera dem i enhetens lokala webbgränssnitt. I artikeln Enhetskonfigurationer finns mer information om hur du kommer åt inställningen.

När webb gränssnittet på enheten öppnas går du till fliken Inställningar , väljer inställningar och väljer följande konfiguration:

  • Konfiguration > UserInterface whiteboard > ActivityIndicators : på eller av.