Aktivitetsindikatorer är aktiverade som standard. Du kan konfigurera dem i enhetens lokala webbgränssnitt. Läs enhets konfigurations artikeln om du vill veta mer om hur du använder den.

När webb gränssnittet på enheten öppnas går du till fliken Inställningar , väljer inställningar och väljer följande konfiguration:

  • Konfiguration > UserInterface whiteboard > ActivityIndicators: På eller av.