Wskaźniki aktywności są domyślnie włączone. Możesz je skonfigurować z lokalnego interfejsu sieciowego urządzenia. Więcej informacji na temat uzyskiwania dostępu do tej konfiguracji można znaleźć w artykule Konfiguracja urządzenia.

Po otwarciu interfejsu internetowego urządzenia przejdź do karty Konfiguracja , wybierz Ustawienia i wybierz opcję następująca konfiguracja:

  • Konfiguracja > Interfejs użytkownika Tablica > Wskaźniki aktywności : włączone lub wyłączone.