מחווני פעילות מופעלים כברירת מחדל. ניתן להגדיר אותם מממשק האינטרנט המקומי של ההתקן. קרא את המאמר ' תצורות התקן ' לקבלת מידע נוסף אודות אופן הגישה אליו.

כאשר ממשק האינטרנט של ההתקן נפתח, נווט אל הכרטיסייה ' הגדרה ', בחר הגדרות ובחר את התצורה הבאה:

  • תצורה > לוח ציור UserInterface > ActivityIndicators : לסירוגין או לבטל.