Плаващ мини прозорец над събрания списък

Включване на картина в картина

1

По време на събрание докоснете Още опции и след това докоснете Настройки.

2

Превключвай на Картина в картинката.

Много задачи по време на срещата ви

1

По време на събрание докоснете "Назад ", за да отидете в списъка си със събрания.

Появява се плаващ прозорец, който показва активния високоговорител или споделеното съдържание.

 

Можете да заглушите или да се откачете от плаващия мини прозорец. Ако плаващият мини прозорец прикрива нещо на екрана ви, плъзнете прозореца на друго място или го затворете.

Ако напуснете приложението "Събрания" и го отваряте повторно, плаващият мини прозорец се затваря. За да видите събранието, възменете приложението и докоснете Връщане към събранието.

2

Докоснете двукратно плаващия мини прозорец, за да се върнете към събранието.