Pływające mini okno nad listą spotkań

Włączanie funkcji obraz w obrazie

1

Podczas spotkania naciśnij pozycję Więcej opcji, a następnie naciśnij pozycję Ustawienia.

2

Włącz opcję Obraz w obrazie.

Wielozadaniowość podczas spotkania

1

Podczas spotkania naciśnij pozycję Wstecz , aby przejść do listy spotkań.

Zostanie wyświetlone pływające okno z aktywnym głośnikiem lub udostępnioną zawartością.

 

Możesz wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie z pływającego mini okna. Jeśli pływające mini okno zakrywa coś na ekranie, przeciągnij okno w inne miejsce lub zamknij je.

Jeśli opuścisz aplikację Spotkania i otworzysz ją ponownie, przestawne minioknóg zostanie zamknięte. Aby zobaczyć spotkanie, otwórz ponownie aplikację i naciśnij pozycję Wróć do spotkania.

2

Naciśnij dwukrotnie przestawne mini okno, aby powrócić do spotkania.