Flytende minivindu over møteliste

Aktivere bilde-i-bilde

1

Trykk Flere alternativer under et møte, og trykk deretter Innstillinger.

2

Slå på Bilde-i-bilde.

Flere ting samtidig under møtet

1

Under et møte trykker du Tilbake for å gå til møtelisten.

Det vises et flytende vindu som viser den aktive høyttaleren eller det delte innholdet.

 

Du kan dempe eller oppheve dempingen av deg selv fra det flytende minivinduet. Hvis det flytende minivinduet dekker over noe på skjermen, drar du vinduet til et annet sted eller lukker det.

Hvis du forlater Møter-appen og åpner den på nytt, lukkes det flytende minivinduet. Hvis du vil se møtet, åpner du appen på nytt og trykker på Gå tilbake til møtet.

2

Dobbelttrykk det flytende minivinduet for å gå tilbake til møtet.