Plovoucí mini okno nad seznamem schůzek

Zapnutí funkce obraz v obraze

1

Během schůzky klepněte na Další možnosti a potom klepněte na Nastavení.

2

Přepněte na Obraz v obraze.

Multitasking během schůzky

1

Během schůzky přejděte klepnutím na Zpět do seznamu schůzek.

Zobrazí se plovoucí okno s aktivním reproduktorem nebo sdíleným obsahem.

 

Z plovoucího mini okna se můžete ztlumit nebo zrušit. Pokud plovoucí mini okno zakrývá něco na obrazovce, přetáhněte okno na jiné místo nebo ho zavřete.

Pokud aplikaci Schůzky opustíte a znovu ji otevřete, plovoucí mini okno se zavře. Pokud chcete schůzku zobrazit, znovu otevřete aplikaci a klepněte na Vrátit se ke schůzce.

2

Poklepáním na plovoucí mini okno se vraťte na schůzku.