Floating mini window over meetings list

Aktivera bild-i-bild

1

Under ett möte trycker du på Fler alternativoch tryck sedan på Inställningar.

2

Växla på bild-i-bild.

Multiuppgift under mötet

1

Under ett möte trycker du på Tillbaka för att gå till din möteslista.

Ett flytande fönster visas som visar den aktiva talaren eller det delade innehållet.

 

Du kan stänga av eller slå på ljudet från det flytande minifönstret. Om det flytande minifönstret döljer något på skärmen drar du fönstret till en annan plats eller stänger det.

Om du lämnar Meetings-appen och öppnar den igen stängs det flytande minifönstret. Om du vill se mötet öppnar du appen igen och trycker på Återgå till möte.

2

Dubbeltryck på det flytande minifönstret för att återgå till mötet.