Plutajući mini prozor iznad liste sastanaka

Uključivanje slike u sliku

1

Tokom sastanka dodirnite još opcija , a zatim dodirnite Postavke .

2

Prebacivanje na sliku na slici.

Multitask tokom sastanka

1

Tokom sastanka dodirnite dugme " Nazad " da biste se vratili na listu sastanaka.

Pojaviće se plutajući prozor koji prikazuje aktivni zvučnik ili deljeni sadržaj.

 

Možete da prigušite ili da se omamite sa plutajućeg mini prozora. Ako plutajući mini prozor prekriva nešto na ekranu, prevucite prozor na drugu lokaciju ili ga zatvorite.

Ako napustite aplikaciju " Sastanci " i ponovo je otvorite, zatvara se plutajući mini prozor. Da biste videli sastanak, ponovo otvorite aplikaciju i dodirnite Vrati se na sastanak.

2

Dodirnite dvaput plutajući mini prozor da biste se vratili na sastanak.