חלון מיני צף מעל רשימת הפגישות

הפעל תמונה בתמונה

1

במהלך פגישה, יש להקיש על אפשרויות נוספות ולאחר מכן על 'הגדרות '.

2

החלף את התמונה שבתמונה.

ריבוי משימות במהלך הפגישה שלך

1

במהלך פגישה, הקש על חזור כדי לעבור לרשימת הפגישות שלך.

יופיע חלון צף שמציג את הרמקול הפעיל או את התוכן המשותף.

 

אתה יכול להשתיק או לא להשתיק את עצמך מחלון המיני הצף. אם חלון המיני צף מכסה משהו על המסך שלך, גרור את החלון למיקום אחר או סגור אותו.

אם אתה עוזב את אפליקציית הפגישות ופותח אותה מחדש, חלון המיני הצף נסגר. כדי לראות את הפגישה, פתח מחדש את האפליקציה והקש על חזור לפגישה.

2

הקש פעמיים על חלון המיני צף כדי לחזור לפגישה.