Тази функция контролира абилитата за качване на аватари. Аватарите, качени преди да блокирате качването, все още се виждат. Можете да помолите потребителите да премахнат изображенията или можете да блокирате показването на аватари за Webex Срещи.

1

Влезте в администрацията на сайта на Webex и посетете Конфигурация > Общи настройки на сайта > Опции.

2

В секцията Опции за сайта поставете отметка или премахнете отметката от квадратчето Разреши на хостовете да качват личен аватар.