Den här funktionen styr möjligheten att överföra avatarer. Avatarer som har överförts innan du blockerar överföring är fortfarande synliga. Du kan be användarna att ta bort bilderna eller du kan blockera visningen av avatarer för Webex Meetings.

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ .

2

I avsnittet Sidalternativ markerar eller avmarkerar du kryssrutan Tillåt värdar att överföra en avatar för det personliga rummet.