Den här funktionen styr möjligheten att överföra avatarer. Avatarer som har överförts innan du blockerar överföring är fortfarande synliga. Du kan be användarna att ta bort bilderna eller du kan blockera visningen av avatarer för Webex Meetings.

1

Logga in på Webex webbplatsalternativ och gå till konfiguration > Vanliga webbplatsinställningar > Alternativ.

2

I avsnittet webbplats alternativ markerar eller avmarkerar du kryss rutan Tillåt värdar att överföra en personlig avatar .