תכונה זו שולטת בתהום כדי להעלות אווטארים. אווטארים שהועלו לפני שתחסום את ההעלאה עדיין גלויים. אתה יכול לבקש מהמשתמשים להסיר את התמונות, או שאתה יכול לחסום את תצוגת האווטארים עבור Webex Meetings.

1

היכנס אל 'ניהול אתר Webex' ועבור אל תצורה > הגדרות אתר נפוצות > אפשרויות .

2

במקטע 'אפשרויות אתר ', סמן או בטל את הסימון של 'אפשר למארחים' כדי להעלות תיבת סימון אווטאר אישית.