Ta funkcja steruje możliwością przesyłania awatarów. Awatary przesłane przed zablokowaniem przesłania są nadal widoczne. Możesz poprosić użytkowników o usunięcie obrazów lub zablokować wyświetlanie awatarów dla Webex Meetings.

1

Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do Konfiguracja > Wspólne ustawienia witryny > Opcje .

2

W sekcji Opcje witryny zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru Zezwalaj prowadzącym na przesyłanie osobistego awatara .