Ova funkcija kontroliše abilnost za otpremanje avatara. Avatari otpremljeni pre nego što blokirate otpremanje su još uvek vidljivi. Možete da zatražite od korisnika da uklone slike ili da blokirate prikaz avatara za Webex sastanke.

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije" > opcija.

2

U odeljku Opcije lokacije proverite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Dozvoli domaćinima da otpreme lični avatar.