Táto funkcia riadi schopnosť nahrávať avatarov. Avatary nahrané pred zablokovaním nahrávania sú stále viditeľné. Môžete požiadať používateľov o odstránenie obrázkov alebo môžete zablokovať zobrazovanie avatarov Webex stretnutia.

1

Prihláste sa do Webex Site Administration a prejdite na Konfigurácia > Spoločné nastavenia lokality > možnosti .

2

V Možnosti lokality začiarknite alebo zrušte začiarknutie Povoliť hostiteľom nahrať osobný avatar zaškrtávacie políčko.