Denne funksjonen kontrollerer muligheten til å laste opp avatarer. Avatarer lastet opp før du blokkerte opplasting, er fremdeles synlige. Du kan be brukere om å fjerne bildene, eller du kan blokkere visningen av avatarer for Webex Meetings.

1

Logg på Webex nettstedsadministrasjon og gå til Konfigurasjon > Felles nettstedsinnstillinger > Alternativer .

2

Under delen Alternativer for nettsted fjerner du merket i avkrysningsboksen Gi verter tillatelse til å laste opp en personlig avatar.