Вашата Нова слушалка

Преди да можете да използвате слушалката си, трябва да изпълните тези задачи:

Включете слушалката си

Натиснете и задръжте Захранване/край, докато екранът се включи.

Изключете слушалката си

Натиснете и задръжте Захранване/край, докато екранът се изключи.

Заключване на клавиатурата за слушалка

Можете ръчно да заключите клавиатурата, за да спрете случайно набиране.


Когато клавиатурата е заключена, можете да наберете само спешни номера.

Натиснете и задръжте Звездичка, докато на екрана се покаже съобщението "Натиснете и задръжте *" и иконатаза заключване на клавиша ( или ) .

Отключване на клавиатурата за слушалка

Ако клавиатурата е заключена, трябва да я отключите, преди да можете да поставите повечето обаждания. Може да се наложи да въведете ПИН код, за да отключите слушалката.


Когато клавиатурата е заключена, можете да наберете само спешни номера.

Натиснете и задръжте Звездичка до съобщението "Натиснете и задръжте *" и иконата за заключване на клавиша или не се показва на екрана.