Vaše nové sluchátko

Než budete moci sluchátko použít, musíte provést tyto úlohy:

Zapnutí sluchátka

Stiskněte a podržte tlačítko Napájení/Konec , dokud se obrazovka nezapne.

Vypnutí sluchátka

Stiskněte a podržte tlačítko Napájení/Konec , dokud se obrazovka nevypne.

Zamčení klávesnice sluchátka

Klávesnici můžete ručně uzamknout, a zabránit tak nahodilému volání.

Klávesnici můžete ručně uzamknout, a zabránit tak nahodilému volání. Při zamykání klávesnice se nezobrazí popisek softwarového tlačítka.


Pokud je klávesnice uzamčená, lze volat pouze na tísňová čísla.

Stiskněte a podržte nulu (0) dokud se nezobrazí zpráva "Stiskněte a podržte 0" a ikona zámku klávesy ( nebo ) se zobrazí na obrazovce.

Odemčení klávesnice sluchátka

Když je klávesnice uzamčená, před uskutečněním většiny volání je nutno ji odemknout. K odemknutí sluchátka může být nutné zadat kód PIN.

Pokud je klávesnice uzamčená, lze volat pouze na tísňová čísla.

Před uskutečněním většiny volání je nutno klávesnici odemknout. K odemknutí sluchátka může být nutné zadat kód PIN. Po odemknutí klávesnice se zobrazí popisky softwarových tlačítek.

Stiskněte a podržte nulu (0) dokud se nezobrazí zpráva "Stiskněte a podržte *" a ikona zámku kláves nebo Se nezobrazí na obrazovce.