Vaše nové sluchátko

Než budete moci sluchátko používat, musíte provést tyto úkoly:

Zapnutí telefonu

Stiskněte a podržte Power/End, dokud se obrazovka nezavře.

Vypněte sluchátko

Stiskněte a podržte Power/End, dokud se obrazovka nevypne.

Uzamknout klávesnici sluchátek

Klávesnici můžete ručně zamknout, abyste zastavili náhodné vytáčení.


Když je klávesnice zamknutá, můžete vytočit pouze tísňová čísla.

Stiskněte a podržte Asterisk, dokud se na obrazovce nezobrazí zpráva "Stiskněte a podržte *" a na obrazovce se nezobrazí ikona zámku kláves ( nebo ).

Odemknutí klávesnice sluchátek

Pokud je klávesnice zamknutá, musíte ji před zahájením většiny hovorů odemknout. Možná budete muset zadat PIN kód, abyste sluchátko odemkli.


Když je klávesnice zamknutá, můžete vytočit pouze tísňová čísla.

Stiskněte a podržte Asterisk, dokud se na obrazovce nezobrazí zpráva "Stiskněte a podržte *" a ikona zámku kláves se nezobrazí.