Din nya telefonlur

Innan du kan använda handsetet måste du utföra följande:

  • Installera batteriet i handsetet, ladda handsetet och konfigurera det för anslutning till en basstation. Se Installera ditt nya handset.

  • Logga in i https://settings.webex.com/ och fyll i den initiala konfigurationen.

Slå på luren

Tryck och håll ned ström/slut Tills skärmen aktive ras.

Stänga av luren

Tryck och håll ned ström/slut Tills skärmen stängs av.

Låsa telefonluren

Du kan låsa knappsatsen manuellt för att förhindra oavsiktlig uppringning.

Du kan låsa knappsatsen manuellt för att förhindra oavsiktlig uppringning. När du låser knappsatsen visas inte etiketten på den programstyrda knappen.


När knappsatsen är låst kan du endast ringa nödnummer.

Tryck på och håll ned noll (0) tills meddelandet "Tryck och parkera 0" och knappen för nyckel lås ( eller ) visas på skärmen.

Lås upp telefonluren

Om knappsatsen är låst måste du låsa upp den innan du kan ringa de flesta samtal. Du kan behöva ange en PIN-kod för att låsa upp telefonen.

När knappsatsen är låst kan du endast ringa nödnummer.

Du måste låsa upp knappsatsen innan du kan ringa de flesta samtal. Du kan behöva ange en PIN-kod för att låsa upp telefonen. Funktionstangenternas etiketter visas när du låser upp knappsatsen.

Tryck på och håll ned noll (0) tills meddelandet "Tryck och håll *" och knappen för nyckel lås visas eller Visas inte på skärmen.