Ditt handset

Innan du kan använda handsetet måste du utföra följande:

Slå på telefonen

Tryck och håll ned Ström/Avsluta tills skärmen slås på.

Stänga av luren

Tryck och håll ned Ström/Avsluta tills skärmen stängs av.

Låsa lurens knappsats

Du kan låsa knappsatsen manuellt för att förhindra oavsiktlig uppringning.


När knappsatsen är låst kan du endast ringa nödnummer.

Tryck och håll ned Asterisk tills meddelandet "Tryck och håll ned *" och lås-ikonen ( eller ) visas på skärmen.

Låsa upp lurens knappsats

Om knappsatsen är låst måste du låsa upp den innan du kan ringa de flesta samtal. Du kan behöva ange en PIN-kod för att låsa upp telefonen.


När knappsatsen är låst kan du endast ringa nödnummer.

Tryck och håll ned Asterisk tills meddelandet "Tryck och håll ned *" och lås-ikonen eller inte längre visas på skärmen.