Uw nieuwe hoorn

Voordat u de handset kunt gebruiken, dient u de volgende taken uit te voeren:

Schakel uw hoorn in

Power/end ingedrukt houden en in de wacht zetten Totdat het scherm wordt ingeschakeld.

De hoorn uitschakelen

Power/end ingedrukt houden en in de wacht zetten Totdat het scherm wordt uitgeschakeld.

Het toetsen blok van de hoorn vergren delen

U kunt het toetsenblok handmatig vergrendelen om ervoor te zorgen dat u niet per ongeluk oproepen plaatst.

U kunt het toetsenblok handmatig vergrendelen om ervoor te zorgen dat u niet per ongeluk oproepen plaatst. Wanneer u het toetsenblok vergrendelt, wordt het schermtoetslabel niet weergegeven.


Als het toetsenblok is vergrendeld, kunt u alleen noodnummers kiezen.

Druk op nul (0) totdat het bericht ' drukken en vasthouden van 0 ' en het pictogram voor sleutel vergrendeling ( of ) worden op het scherm weer gegeven.

Het toetsen blok van de hoorn ontgrendelen

Als het toetsenblok is vergrendeld, moet u het eerst ontgrendelen alvorens u de meeste oproepen kunt plaatsen. Mogelijk moet u een pincode invoeren om de handset te ontgrendelen.

Als het toetsenblok is vergrendeld, kunt u alleen noodnummers kiezen.

U moet het toetsenblok eerst ontgrendelen alvorens u de meeste oproepen kunt plaatsen. Mogelijk moet u een pincode invoeren om de handset te ontgrendelen. De schermtoetslabels worden weergegeven wanneer u het toetsenblok ontgrendelt.

Druk op nul (0) tot het bericht ' tikken en vasthouden * ' en het pictogram sleutel vergren delen of Wordt niet weer gegeven op het scherm.