Ditt nye håndsett

Før du kan bruke håndsettet, må du utføre disse oppgavene:

Slå på håndsettet

Trykk på og hold inne På/av/Avslutt Helt til skjermen slås på.

Slå av håndsettet

Trykk på og hold inne På/av/Avslutt Helt til skjermen slås av.

Lås tastaturet på håndsettet

Du kan låse tastaturet manuelt for å hindre utilsiktede oppringinger.

Du kan låse tastaturet manuelt for å hindre utilsiktede oppringinger. Funksjonstastetiketten vises ikke når du låser tastaturet.


Når tastaturet er låst, kan du bare ringe nødnumre.

Trykk på og hold nede null (0) til meldingen "Trykk og hold 0" og nøkkellåsikonet ( eller ) vises på skjermen.

Låse opp tastaturet på håndsettet

Hvis tastaturet er låst, må du normalt låse det opp før du kan foreta anrop. Du må kanskje taste inn en PIN-kode for å låse opp telefonen.

Når tastaturet er låst, kan du bare ringe nødnumre.

Hvis tastaturet er låst, må du normalt låse det opp før du kan foreta anrop. Du må kanskje taste inn en PIN-kode for å låse opp telefonen. Når du låser opp tastaturet, vises funksjonstastetikettene.

Trykk på og hold nede null (0) til meldingen "Trykk og hold *" og nøkkellåsikonet eller Vises ikke på skjermen.