Ditt nye håndsett

Før du kan bruke håndsettet, må du utføre disse oppgavene:

Slå på håndsettet

Trykk på og hold inne På/av til skjermen slås på.

Slå av håndsettet

Trykk på og hold inne På/av til skjermen slås av.

Låse håndsettastaturet

Du kan låse tastaturet manuelt for å stoppe utilsiktet oppringing.


Når tastaturet er låst, kan du bare ringe nødnumre.

Trykk på og hold inne Stjerne til meldingen «Trykk og hold *» og tastelåsikonet ( eller ) vises på skjermen.

Låse opp håndsettastaturet

Hvis tastaturet er låst, må du låse det opp før du kan ringe de fleste numre. Det kan hende du må skrive inn en PIN-kode for å låse opp håndsettet.


Når tastaturet er låst, kan du bare ringe nødnumre.

Trykk og hold inne Stjerne til meldingen «Trykk og hold *» og tastelåsikonet eller ikke vises på skjermen.