Dit nye hånd tegn

Før du kan bruge håndsættet, skal du udføre disse opgaver:

Tænd for håndsættet

Tryk og hold nede /slut Indtil skærmen tændes.

Sluk for håndsættet

Tryk og hold nede /slut Indtil skærmen slukkes.

Lås håndsættet

Du kan manuelt låse tastaturet for at stoppe utilsigtet opkald.

Du kan manuelt låse tastaturet for at stoppe utilsigtet opkald. Programtastetiketten vises ikke, når du låser tastaturet.


Når tastaturet er låst, kan du kun ringe til nødopkaldsnumre.

Tryk på og hold nul (0) indtil meddelelsen "Tryk og hold 0" og taste låseikonet ( eller ) vises på skærmen.

Lås håndsættet op

Hvis tastaturet er låst, skal du låse det op, før du kan foretage de fleste opkald. Du skal muligvis indtaste en pinkode for at låse håndsættet op.

Når tastaturet er låst, kan du kun ringe til nødopkaldsnumre.

Du skal låse tastaturet op, før du kan foretage de fleste opkald. Du skal muligvis indtaste en pinkode for at låse håndsættet op. Programtast-etiketterne vises, når du låser tastaturet op.

Tryk på og hold nul (0) indtil meddelelsen "Tryk og hold *" og tast låseikonet eller Vises ikke på skærmen.